Raunas vidusskolā – valsts aizsardzības mācības

Raunas vidusskola ir viena no 14 skolām, kurās no septembra tiks īstenots valsts aizsardzības mācības pilotprojekts. Tas nozīmē, ka desmitās klases skolēniem reizi mēnesī visu dienu notiks astoņas valsts aizsardzības mācību nodarbības. Viens no priekšnosacījumiem tam, lai skola piedalītos mācību programmas izmēģināšanā, ir iepriekšēja pieredze. Turpina Vidzemes TV

Komentāri

Kategorijas