Province

Senā paruna vēsta, ka savā mūžā cilvēkam ir jāiestāda koks, jānosit čūska un jāuzaudzina bērns. Arbodisti jeb kokkopji, kas ir pavisam jauna profesija Latvijā, ir pārliecināti, ka ar stādīšanu vien ir par maz – koks ir pareizi jāaudzē, jādakterē un jāfrizē. Tas koks, kas acij un sirdij par prieku. Tie, kas gatvēs, parkos, skvēros un alejās.

Komentāri

Kategorijas