Pašvaldības grib lielāku pašnoteikšanos

Pašvaldības grib lielāku brīvību un mazāku normatīvo regulējumu – lielākas tiesības pašiem noteikt, kas un kā jādara. Tas bija galvenais vadmotīvs šodien Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongresā, kas notika Daugavpilī. Pašvaldību vadītāji tajā vienbalsīgi pieņēma rezolūciju par normatīvisma mazināšanu Latvijā. Bet valsts varas pārstāvji uzrunās norādīja arī uz pašu vietvaru darāmo. No Daugavpils turpina Liene Barisa-Sermule.