Kultūršoks: «Vai KM neefektīvi pārvalda teātrus, koncertorganizācijas, cirku un operu?»

Valsts kontrole secinājusi, ka Kultūras ministrija neefektīvi pārvalda savas kapitālsabiedrības, proti, teātrus, koncertorganizācijas un cirku, un nav saprotams, pēc kādiem kritērijiem tās saņem valsts naudu. 

Pati Kultūras ministrija ir atzinusi, ka Valsts kontroles revīzijas ziņojumāir jēdzīgas iebildes par nozares plānošanas dokumentu sakārtošanu atbilstoši labas pārvaldības principiem kapitālsabiedrībās. Tomēr vērojams izpratnes trūkums par to, ar ko tādas kapitālsabiedrības kā Dailes teātris, opera, cirks vai Latvijas koncerti atšķiras no, piemēram, Latvijas Dzelzceļa.

Komentāri

Kategorijas