Atslēgas. Padomju Latvijas Mākslas dienas - dāvana Ļeņinam

Mākslas dienas 70. un 80. gados bija viens no populārākajiem notikumiem Latvijas kultūras dzīvē. Pasākums tika iecerēts kā totalitāras valsts kultūras ideoloģijas sludināšanas instruments – mākslas un literatūras pamatpienākums bija slavēt sociālistisko sistēmu, padomju valsti, mēģināt radīt jaunas tradīcijas  un komunisma celtniecības vienotu garu padomju tautā. 

Mākslas dienu organizētāja Latvijā bija (un joprojām ir) Mākslinieku savienība, dibināta 1941. gadā kā mākslinieku kontroles un regulēšanas iestāde.

Paradoksāli, ka vismaz Baltijas valstīs šīs savienības, kurām it kā vajadzēja kontrolēt māksliniekus, patiesībā kalpoja par atbalstu radošām personībām un kļuva par progresīvu virzītajspēku. Mākslas dienu pasākumi bija stāvgrūdām apmeklēti, tā bija jauna iespēja māksliniekiem izpausties, ar alegoriju palīdzību uzrunāt skatītājus un pateikt to, ko valdošais režīms tiešā veidā paust neatļāva. Bet vai tā patiešām bija radoša brīvība? Vai tomēr viltīgi spēlētas paslēpes ar sistēmas sargiem?