Ķepa uz sirds

Ķepa uz sirds

Ķepa uz sirds IV

Ķepa uz sirds II

Informatīvi izklaidējošais raidījums par mājdzīvniekiem «Ķepa uz sirds» veltīts dzīvnieku aizsardzības jautājumiem un sabiedrības izglītošanai, tāpat tajā ietverti praktiski speciālistu padomi par mājdzīvnieku veselību, kopšanu un audzināšanu.

Sižeti