Ķepa uz sirds

Ķepa uz sirds

Ķepa uz sirds IV

Ķepa uz sirds I

Informatīvi izklaidējošais raidījums par mājdzīvniekiem «Ķepa uz sirds» veltīts dzīvnieku aizsardzības jautājumiem un sabiedrības izglītošanai, tāpat tajā ietverti praktiski speciālistu padomi par mājdzīvnieku veselību, kopšanu un audzināšanu.

Sižeti