Apturēta bērnu ievietošana centrā «Solis Piebalgā»

Latvijā vienīgajā rehabilitācijas centrā bērniem, kas cieš no atkarību izraisošu vielu lietošanas, netiek nodrošināta atbilstoša vide, dzīves apstākļi un pat bērna pamatvajadzības. Tādi ir Tiesībsarga biroja secinājumi pēc iepriekš nepieteiktas vizītes rehabilitācijas centrā «Solis Piebalgā». Uz tiesībsarga ziņojumu reaģējusi arī Labklājības ministrija un apturējusi bērnu ievietošanu institūcijā. Turpina Zanda Ozola-Balode.