Labdarības akcija «Nepaej garām!»

2017. gadā 23 nometnēs piedalījās 600 bērni no 8 lielajām pilsētām un 64 novadiem. Ārī šogad plānots noorganizēt ne mazāk bezmaksas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, integrācijas nometnes un nometnes bērniem, kas cietuši vardarbībā. Vienas nometnes izmaksas ir 9 500 eiro, bērns tajā uzturas 10 dienas.

Atpūtas un rehabilitācijas nometnēs bērni  mācās dzīvot pēc iespējas patstāvīgāk - atbilstoši savām individuālajām iespējām, mācās saprasties ar vienaudžiem, atklāj vēl nebijušas prasmes un apzinās savas varēšanas, tā iespēja izpausties radoši. Nometne sniedz lielisku iespēju visdažādāko talantu un radošo spēju izkopšanai, bērni aizmirst, ko nevar, viņi attīsta to, ko var. Iespējams, tieši vasaras nometne var kļūt par vietu, kur bērniem ar īpašām vajadzībām izvēlēties savu nākamo profesiju vai vaļasprieku, saredzot nākotnes perspektīvu. Tiekoties ar bērniem vasaras nometnēs, uzklausot viņu stāstus un atmiņas par tām, nākas secināt, ka nenovērtējama nometņu virsvērtība ir 10 dienās nometnēs veidojusies savstarpēja draudzība, kas turpinās arī ziemas periodā. Cits citu atbalstot, bērni veido sirsnīgas attiecības, integrējas sabiedrībā un aizmirst savas problēmas. Svarīgs ir fakts, ka šīs desmit dienas  ļauj arī vecākiem pamainīt ikdienu, atlicināt laiku nepadarītām lietām un darbiem vai ļauties atpūtai, kas ikdienā nav iespējama.

Komentāri

Kategorijas