Ielas garumā. Gaisa tilts, Zemes, Uguns ielas

Katrai no četrām stihijām atradusies vieta Rīgas toponīmijā. Par Gaisa tiltu vairāk nekā 100 gadus dēvē tiltu pāri dzelzceļam Brīvības ielā – inženiera Vozņesenska meistardarbu. Zemes iela atrodas Pļavniekos un iemūžināta Klāva Elsberga dzejolī par Pļavnieku bērziem. Ielas vēsture nav gara – nieka 25 gadi - , bet vietējā folklora un tikai savējiem zināmi specifiski nosaukumi ir arī šajā rajonā. Uguns iela vijas gar Juglas ezera krastu Berģos un agrāk tā arī saucās – Krasta iela. Nosaukumu nācās mainīt 1990. gadā, kad ciemu pievienoja Rīgai, jo galvaspilsētā jau bija iela ar šādu nosaukumu. Iedzīvotāji saka, ka Uguns ielas lielākās vērtības ir labās kaimiņattiecības un dzīve kā laukos. Ūdens iela atrodas pie Zunda kanāla un Rīgas kartē ir jau no 1867. gada. Taču ielas vēsture ir daudz garāka, jo tās pirmsākumi meklējami senajā Jura ciemā, kur jau 17. gadsimtā bija latviešu skola. Tagad Zunda malu aizņem rūpnīcas un Ūdens ielā saglabājusies tikai viena dzīvojamā ēka.   

Komentāri

Kategorijas