Kultūršoks: «Vai Latvijai nevajag izcilas valodu zināšanas?

Ieviešot jauno, kompetencēs balstīto izglītības modeli, Izglītības un zinātnes ministrija nolēmusi atņemt mērķdotāciju skolām, kas padziļināti māca svešvalodas. Latvijā ir desmit skolas, kas specializējušās padziļinātā svešvalodu mācīšanā, vēl sešās skolās svešvalodas padziļināti māca atsevišķām klasēm. 

Svešvalodu skolu pedagogi un skolēnu vecāki ir neizpratnē, kāpēc, ieviešot ko jaunu, ir jāsagrauj tas, kas ir pārbaudīts un labs. Vai Latvijai nevajag izcilus mācību sasniegumus?

Komentāri

Kategorijas