Aizputes sabiedriskās pirts tarifi – nemainīgi

Sabiedriskā pirts Aizputē pastāv vairāk nekā divdesmit gadus un ir viena no retajām valstī, kas joprojām darbojas. Lai gan pakalpojumi ir pieprasīti, pirts tarifi, neraugoties uz pieaugošajām izmaksām, jau vairākus gadus, ņemot vērā iedzīvotāju zemo maksātspēju, palikuši nemainīgi. Pašvaldība apsaimniekotāja zaudējumus pēdējos gadus kompensē, lai saglabātu pirti mazpilsētā. Aizputes TV turpina

Komentāri

Kategorijas