Revertai problēmas ar līdzekļu atgūšanu maksātnespējas administratoru dēļ

398 miljoni eiro. Tik lielu naudas summu līdz šim brīdim atguvusi valstij piederošās Parex bankas problemātisko aktīvu pārņēmēja «Reverta». Tiesa, savulaik Parex sastrādātā sekas esot jūtamas joprojām -- kā «de facto» atzina Revertas vadītājs, visticamākais tās restrukturizācijas plāns bijis pārāk optimistisks, jo lielu daļu kredītos izsniegto līdzekļu ir sarežģīti atgūt. Finanšu iestāde problēmās vaino neefektīvo un lēno tiesu sistēmu, kā arī izsaka šaubas par negodprātīgu maksātnespējas administratoru rīcību. Mans kolēģis Jānis Geste pētīja kādu gadījumu, kurš attīstījies ļoti interesanti -- bankai draud «palikšana jaņos», jo parādniekam pirmās instances tiesā izdevies pierādīt, ka tas kredītā saņēmis «virtuālu gaisu».

398 miljoni eiro. Tik lielu naudas summu līdz šim brīdim atguvusi valstij piederošās Parex bankas problemātisko aktīvu pārņēmēja «Reverta». Tiesa, savulaik Parex sastrādātā sekas esot jūtamas joprojām -- kā «de facto» atzina Revertas vadītājs, visticamākais tās restrukturizācijas plāns bijis pārāk optimistisks, jo lielu daļu kredītos izsniegto līdzekļu ir sarežģīti atgūt. Finanšu iestāde problēmās vaino neefektīvo un lēno tiesu sistēmu, kā arī izsaka šaubas par negodprātīgu maksātnespējas administratoru rīcību. Mans kolēģis Jānis Geste pētīja kādu gadījumu, kurš attīstījies ļoti interesanti -- bankai draud «palikšana jaņos», jo parādniekam pirmās instances tiesā izdevies pierādīt, ka tas kredītā saņēmis «virtuālu gaisu».