Mudina bērnus integrēt vispārējā skolā

Rēzeknes un novada sociālā dienesta darbinieki un speciālie pedagogi kopš pagājušā gada vidus piedalās projektā atbalsta pasākumiem vecākiem un skolotājiem darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Tā galvenā ideja – veicināt šo bērnu integrāciju vispārējās skolās. Novadā par vienu no veiksmīgākajiem piemēriem uzskata Nautrēnu vidusskolu. Turpina Latgales reģionālā TV

Komentāri

Kategorijas