Atklājumi Rīgas pilī

Rīgas pils atjaunošanas padome, pēc ekspertu uzklausīšanas, nolēma atbalstīt VAS «Valsts nekustāmie īpašumi» ierosinājumu turpināt Rīgas pils Kastelas rekonstrukcijas projektu.
Arheoloģiskās izpētes laikā atklāts un identificēts liels skaits 17. un 19. gadsimta artefaktu – tostarp, mūris zem 14. gadsimtā celtās pils, kura fragmenti liek nojaust, kā tikusi būvēta vecākā un jaunākā pils.
Būvniecības konkurss Rīgas pilī turpināsies, balstoties uz jau esošo pilnsabiedrības «Rīgas pils Kastelas projekts» izstrādāto būvprojektu. Vienlaikus, ievērojot pils izpētē atklāto, Valsts Nekustāmie Īpašumi jau tagad vērtēs nepieciešamās izmaiņas projektā un tā apjomos. Turpina Zane Brikmane.

Komentāri

Kategorijas