Simtgadi atklāj arī Igaunijā!

Vienlaikus ar Latviju simtgadi svin arī vairākas mūsu kaimiņvalstis. Polija, Somija, Lietuva un ziemeļu brāļi Igaunijā. Pirmā gadu simteņa griežos igauņi īpašu uzmanību veltīs jaunākajai paaudzei, organizējot bērniem vērtīgus sarīkojumus, skolas apgādājot ar jauniem mūzikas instrumentiem un citādi apliecinot jaunajai paaudzei viņu nozīmi valsts nākotnes veidošanā. Līdzīgi kā Latvijā, simtgades svinību programma sadalīta pa nozarēm. Vakar rīkotāji Tallinā atklāja simtgades vizuālās mākslas programmu.