Izdota matemātikas grāmata speciālajām skolām

Latvijā izdota pirmā matemātikas grāmata speciālajām skolām, kurās skolēni apgūst pamatizglītības programmu no 1. līdz 9. klasei. Šo skolu audzēkņi līdz šim mācījās no dažādiem – pielāgotiem mācību līdzekļiem. Tagad skaitļu pasauli bērniem būs vienkāršāk apgūt gan digitālā veidā uz interaktīvās tāfeles, gan no grāmatas. Stāsta Maija Migla.