Province: «Muižas bērni»

Apriķu muiža ir saistīta ar Neredzīgā Indriķa vārdu un tā piederējusi Somijas valsts vadītājam un karavadonimKarlam Gustavam Mannerheimam. Turklāt šī ir viena no senākajām mācību iestādēm Kurzemē. Arī šobrīd muižas ēkā darbojas pamatskola. Diemžēl pēdējo mācību gadu, jo skolu nolemts slēgt. Vienu mācību dienu ar Apriķu pamatskolas skolēniem un skolotājiem aizvadīja arī «Province». 

Komentāri

Kategorijas