Latvijas kods. Dokumentālā filma. «Meklētāji»

Kas meklē, tas atrod. Meklētāji - cilvēki, kuri brīvajā laikā meklē bez vēsts pazudušus cilvēkus. Sapratis, ka pazudušo tuviniekiem, nonākot nelaimē, pietrūkst, pie kā vērsties pēc palīdzības, Aleksandrs Faminskis 2009. gadā nodibināja organizāciju «Bezvests.lv».

Dažādu iemeslu vadīti, tajā sapulcējušies dažādu profesiju pārstāvji. Visi meklētāji to dara brīvajā laikā un bez atlīdzības. Filma iepazīstina ar pašu Aleksandru, kā arī 3 viņa līdzgaitniekiem. Organizācijas biedri regulāri organizē treniņus, lai nepārtraukti attīstītu savas prasmes.  Filmā atspoguļots viens šāds treniņš un 2 īstas meklēšanas misijas. Jebkurš meklēšanas pasākums var beigties ar 3 dažādiem rezultātiem - meklētais netika atrasts, meklētais atrasts miris, meklētais atrasts dzīvs. Bieži pazudušie tiek atrasti miruši, bet arī tas sniedz atvieglojumu tuviniekiem, jo ir ko apbedīt, kā arī ir kliedēta neziņa par tuvinieka likteni.

Meklētāji

Latvija, 2017

Režisors Didzis Eglītis