Latvijas Radio koris. Diena un Nakts

«Jaunradītās programmas «Diennakts 1440» nosaukumā ietvertais skaitlis ir spēle ar cipariem. 1440 ir minūtes diennaktī. Katram ir bijusi bezmiega nakts, kad skaitām minūtes un tās rit lēnām, bet ir brīži, ka tās skrien pārāk ātri. Šajā reizē es vēlējos stāstīt par cilvēka jušanu diennakts laikā,» par savu jauno 27.oktobrī Sv. Pētera baznīcā iecerēto programmu «Diena un Nakts» stāsta Latvijas Radio kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents Sigvards Kļava.
Mēģinājumu klausījās Ilze Strenga.