Piesārņotās vietas reģistrē, bet attīra reti

Latvijā ir teju 3 tūkstoši vietu, kas reģistrētas kā piesārņotas vai potenciāli piesārņotas, bet, kā atzīst Valsts vides dienestā, vairums no tām nav daudz pētītas. Līdz ar to nav skaidri zināms, vai un cik lielā mērā šis piesārņojums varētu ietekmēt cilvēku veselību. Arī attīrīšanas darbi dārdzības dēļ neveicas. Turklāt, ja vieta piesārņota pirms neatkarības atjaunošanas, nemaz nav skaidri noteikts, kas par tās tīrīšanu atbildīgs. Tematu turpina Sabīne Bērziņa.

Komentāri

Kategorijas