Tieša runa

Tieša runa: «Kā apturēt Latvijas iedzīvotāju skaita samazināšanos»

Tieša runa

Tieša runa: «Katalonijas notikumi un Eiropas nākotne»

Tieša runa: «Vidusskola tikai latviešu valodā»

Izglītības un zinātnes ministrija rosinājusi no 2020./2021.mācību gada vispārizglītojošajās vidusskolās visus vispārizglītojošos mācību priekšmetus mācīt tikai latviešu valodā, saglabājot mazākumtautību skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus. Kā tas notiks?

Sižeti