Nesakārtotā meliorācija veicina plūdus

Lai atjaunotu meliorācijas sistēmas, kas gājušas bojā plūdu dēļ, Zemkopības ministrija no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pieprasījusi vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Pēc nozares speciālistu atzinuma, plūdu sekas Latvijā nebūtu tik smagas, ja ūdensnotekas regulāri tiktu koptas un uzturētas, taču valsts finansējums tam nav pietiekam. Vairāk stāsta Maija Migla.

Komentāri

Kategorijas