AS «Rīgas Centrāltirgus» iebilst pret fizisko personu reģistrāciju

Jauno MK noteikumu projektā, kas attieksies uz tirgiem, paredzēts pienākums tirgus pārvaldītājam līdz katra mēneša 20.datumam detalizēti - norādot tirdzniecībai piešķirto dienu skaitu mēnesī, personas kodu, vietas numuru tirgū un citas detaļas - ziņot VID par tirdzniecības dalībniekiem, kuri iepriekšējā mēnesī ir izmantojuši tirdzniecības vietas tirgos. Plašāk par jaunajām iecerēm šovakar «Panorāmā».
Komentāri

Kategorijas