Viļānos veido dabas pētniecības centru

Tāpat kā daudzviet, arī Viļānu novadā bērnu un jauniešu galvenā ārpusskolas aktivitāte ir mūzikas, mākslas vai sporta skolu nodarbības. Bet, lai veicinātu interesi arī par dabu un apkārtējo vidi, Viļānu novada pašvaldības atbalstījusi dabas draugu radošās pētniecības centra izveidei. Centrs atradīsies kādreizējā mežniecības ēkā, kas tagad ir pamesta. Turpina Latgales reģionālā televīzija.

Komentāri

Kategorijas