Laukos meklē finansiālas iespējas ēku renovācijai

Jau vairākus gadus valsts iestādes un pašvaldības meklē risinājumus, kā veicināt daudzdzīvokļu māju siltināšanu un renovāciju. Pašlaik tā vajadzīga vairāk nekā 20 tūkstoš ēkām visā Latvijā. Kamēr lielajās pilsētās, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, ik gadu renovē vairākus desmitus daudzdzīvokļu namu, ir lauku reģioni, kuros šādi darbi netiek veikti. Tāda situācija ir arī Priekuļu novada Liepas ciemā. Lielākā daļa ēku savu laiku jau nokalpojušas, taču renovācijas darbi nav iespējami finansējuma trūkuma dēļ. Pašvaldība, kas apsaimnieko daudzdzīvokļu namus, to piesaistīt nevar, un tajā nav arī kapitālsabiedrības un biedrību, kurām šāda iespēja būtu. Tematu pētīja Vidzemes TV.