Latviešu skatuviskās dejas mantojums un jaunrade lieluzvedumā Deju svētkos

Meklējam atskaites punktu, lai iezīmētu situāciju skatuves deju attīstībā, cik daudz pagātnes mantojuma saglabājam, cik pārveidojam un attīstām  tālāk? Kāda ir horeogrāfu izpratne par skatuvisko deju un izteiksmes līdzekļiem, kā to veidot?
Komentāri

Kategorijas