NVA piedzen iztērētās kursu un apmācību naudas no bezdarbniekiem, kuri tos nav apmeklējuši

Nodarbinātības valsts aģetūras (NVA) spiesta tiesvedībās piedzīt no bezdarbniekiem iztērētās kursu un apmācību naudas, kuras bezdarbnieki nav apmeklējuši.
Komentāri

Kategorijas