"Pieci jaunie Latvijas dzejā": Dzeju lasa Raibīs

Oskara Orlova jeb Raibīs dzejoļos ir daudz viņa dzimtajai Latgalei raksturīgu parādību, viņu gribas dēvēt pat par hronikas rakstītāju. Taču klišejas, kuras nereti saista ar šo reģionu, gan tajos neatrast. Raibīs savā skaudri humoristiskajā manierē runā arī par politiku. Raibīs šodien klausīsimies ciklā „Pieci jaunie Latvijas dzejā”.