Biedrība "Cerību spārni" cilvēkiem ar īpašām vajadzībām palīdz integrēties sabiedrībā

Dzīvot ģimeniskā vidē, nevis sociālās aprūpes centros, kā arī integrēties sabiedrībā, strādāt – to cilvēkiem ar īpašām vajadzībām paredz deinstitucionalizācijas plāns. Ja daudzviet vēl tikai par tā īstenošanu tiek spriests un lemts,  tad var teikt, ka Siguldā jau ir pat daudzu gadu pieredze šajā jomā. Biedrība „Cerību spārni” te sniedz vairākus pakalpojumus gan bērniem, gan jauniešiem, gan arī pieaugušajiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī viņiem ir iespēja darboties radošajās darbnīcās.
Komentāri

Kategorijas