Rīgas teritorijas plānošanas dokuments un sabiedriskā apspriešana

Pašreiz notiek Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam sabiedriskā apspriešana. Šis ir Rīgas pilsētas ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas kļūs par pamatu galveno infrastruktūras izveides projektu finansēšanā tuvākajā desmitgadē.
Komentāri

Kategorijas