Daces Rukšānes "Latviskais laimes kods" un "Fin de siècle literārā kultūra Latvijā"

Latvijā ir daudz lietu, notikumu un apstākļu, kas tās iedzīvotājus var darīt laimīgus. Dace Rukšāne ir izvēlējusies un aprakstījusi sešdesmit dažādus dzīves mirkļus, kas raksturo latvieti un veicina prieku, aktivitāti un galu galā laimi. Grāmata "Latviskais laimes kods" ikvienam atgādina, ka ikdienu veido daudzas lielākas un mazākas laimes. Tikai tās jāpamana! Lai būtu vieglāk orientēties, autore sešdesmit dzīves mirkļus ir vienmērīgi sadalījusi pa mēnešiem - katrā mēnesī pieci. Grāmata, kas mudina iedvesmoties priekam un laimei. Par savu veikumu "Grāmatu stāstos" plašāk vēstīs pati autore. Kolektīvās monogrāfijas "Fin de siècle literārā kultūra Latvijā" mērķis ir pavērt ieskatu literatūras un kultūras sociālajā vēsturē, izsekojot mijiedarbei starp sociālajām pārmaiņām un kultūras procesu. To izdevis Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāds un grāmatas autori ir LU LFMI pētnieki Benedikts Kalnačs, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone un Kārlis Vērdiņš. Periods no 19. gadsimta 90. gadiem līdz Pirmā pasaules kara sākumam Latvijā ir raksturīgs ar iepriekš nepieredzētu estētisko un idejisko daudzveidību, kas atbalso norises citos Eiropas reģionos. Tas ir latviešu modernās kultūras nostiprināšanās laiks, ko raksturo ideju un vērtību plurālisms. Šo periodu mēdz apzīmēt ar franču valodas vārdiem fin de siècle (gadsimta beigas) - terminu, kura sākotnējā nozīme saistīta ar atteikšanos no agrākās estētiskās pieredzes, kā arī ar noteikta laikmeta beigām un jauna posma sākumu. Par izdevumu plašāk stāstīs Benedikts Kalnačs.
Komentāri

Kategorijas