Reformētajās tiesās mazāks neizskatīto lietu skaits

Tieslietu ministrija plūc pirmos tiesu reformas augļus. Reformētajās tiesās būtiski samazinās neizskatīto civillietu skaits. Būtiski gan nav mainījies neizskatīto krimināl-lietu skaits. Samazinās noslodžu atšķirības starp tiesnešiem. Tomēr ne visi ir ieguvēji, Latvijas Radio norāda ģenerālprokurors. Reformu sāka ieviest pirms dažiem gadiem, lai padarītu efektīvāku tiesu darbu: samazinātu tiesvedības termiņus, nodrošinātu lietu sadales nejaušību, veicinātu tiesnešu specializāciju un optimizētu resursus.
Komentāri

Kategorijas