Limbažos pie Tautas daiļamata meistares, audējas DIMATERES REKLAITES

Īstena limbažniece, īstena smalko lietu pazinēja, kas dzīparu un krāsu sākotnējā haosā jau saskata pabeigtu mākslas darbu. Esiet pazīstami - Tautas daiļamata meistare ar visai neparastu vārdu – Dimatere Reklaite. Kā viņa saka : „kas tik nav uzausts! Lakati vien jau sniedzas pāri 200” . Pērn viņa ieguva nozīmīgu godalgu – Voldemāra Cīruļa piemiņas balvu par labāk darināto tautastērpu. Gadu mijā Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts par profesionālo meistarību, ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un novada atpazīstamības veicināšanu.    
Komentāri

Kategorijas