100 no mums

Pie skolotājas, dzejnieces Dainas Sirmās Dikļos

100 no mums

Kopā ar folkloras zinātnieci, Tautas muzikantu biedrības vadītāju IVETU DUKAĻSKU

Limbažos pie Tautas daiļamata meistares, audējas DIMATERES REKLAITES

Īstena limbažniece, īstena smalko lietu pazinēja, kas dzīparu un krāsu sākotnējā haosā jau saskata pabeigtu mākslas darbu. Esiet pazīstami - Tautas daiļamata meistare ar visai neparastu vārdu – Dimatere Reklaite. Kā viņa saka : „kas tik nav uzausts! Lakati vien jau sniedzas pāri 200” . Pērn viņa ieguva nozīmīgu godalgu – Voldemāra Cīruļa piemiņas balvu par labāk darināto tautastērpu. Gadu mijā Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts par profesionālo meistarību, ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un novada atpazīstamības veicināšanu.    
Latvijas Radio 2 raidījumu cikls "SIMTS NO MUMS" .

Astrīda Rumrum

Skaista saruna. Paldies par to! Paldies Dimaterei par audumos radīto krāsu virpuli un neaprakstāmo skaistumu.