Liepājā mainās sociālais atbalsts; būs lielāki pašvaldību pabalsti

Šogad Liepājā stājas spēkā vairākas izmaiņas sociālās palīdzības sniegšanā. Liepājā stājušies spēkā saistošie noteikumi, kas paredz palīdzību krīzes situācijās. Izstrādātā programma ievērojami lielākam atbalstam audžuģimenēm. Liepājā šogad palielināts arī maznodrošinātā ienākumu līmenis, kas galvenokārt saistīts ar pensiju indeksāciju.
Komentāri

Kategorijas