Par Latgales "dieva dziesmām"

Par Latgales "dieva dziesmām", kuru teksti atrodami tikai senākajās baznīcas dziesmu grāmatās, dziesmām, kuru melodijas, līdzīgi kā tautas dziesmām, tikušas pārmantotas no mutes mutē.
Komentāri

Kategorijas