Jau nākamā gada pavasarī Liepājā varētu sākt būvēt jauno jahtu ostu

Jau nākamā gada pavasarī Liepājā varētu sākties jaunās jahtu ostas būvniecības darbi. Jahtu osta atrodas iepretim tramvaja tiltam, kur pašlaik notiek apjomīgi tramvaja tilta rekonstrukcijas darbi. Tas nozīmē, ka šī vieta pilsēta centrā būtiski mainīsies gan vizuāli, gan radīs papildus iespējas. Jahtu ostā tiks izvietotas arī peldošās piestātnes, kas nodrošinās efektīvāku burinieku un vietējo laivu pietauvošanos.