Čiekuru talka. Vadlīnijas biotopu vērtību saglabāšanai. Klimata pārmaiņas

Vācam slavenās Rīgas priedes čiekurus. Vadlīnijas biotopos esošo vērtību saglabāšanai. Saruna ar Eiropas komisijas klimata rīcības ģenerāldirektorāta Klimata stratēģijas direktoru.
Komentāri

Kategorijas