Izsīkušas iespējas 2. pensiju līmeņa miljardus ieguldīt Latvijā

Pieaugot iemaksām valsts fondēto pensiju sistēmā jeb 2. pensiju līmenī, tajā uzkrāto līdzekļu kopapjoms sasniedzis rekordaugstu līmeni – tas jau pārsniedz 3 miljardus eiro. Taču pensiju plānu pārvaldītāji pauž bažas, ka Latvijas tautsaimniecības ieguvums no šīs naudas nebūt nav tik liels, cik tas varētu būt. Skaidrojam iemeslus, kādēļ izveidojusies situācija, kad, pieaugot 2. pensiju līmenī uzkrāto līdzekļu apjomam, šo līdzekļu pienesums vietējai ekonomikai sarūk.