Zināmais nezināmajā

Diasporas zinātnieku pētījuma rezultāti

Zināmais nezināmajā

Ivars Ījabs: Mūsdienās konservatīvisma galvenais oponents ir sociālisms, ne liberālisms

Livonija - vēstures fenomens, kas veidojis šodienas Latviju

No 7. līdz 9. decembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Latvijas valsts simtgadei veltītā konferenču cikla "Valsts pirms valsts" otrā konference "Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums". Livonija izveidojās 13. gadsimtā un līdz 16. gadsimta vidum pastāvēja kā bīskapu un Vācu ordeņa pārvaldītu garīgu valdījumu kopums. Kāda ir Livonijas ietekme uz valsts veidošanos Latvijas teritorijā vēlākos gadsimtos?
Populārzinātnisks radiožurnāls, kas aptver dažādas zinātnes nozares, izzina dabu, ekoloģiju, ģeogrāfiju, ornitoloģiju, zooloģiju, astronomiju, arheoloģiju, vēsturi, ielūkojas zinātnes un tehnikas sasniegumos, izcilu personību dzīvē un darbībā. Īpaša uzmanība veltīta latviešu zinātnieku sasniegumiem pasaulē un Latvijā. Šajā informatīvi izglītojošajā programmā paredzētas regulāras rubrikas, piemēram, interesanto un aktuālo faktu minūtes, „Dienas jautājums” klausītājiem, „Ikona” jeb īss ieskats kādas parādības vai lietas izcelsmē un vēsturē, kā arī stāstījums par noslēpumainām un maz izzinātām norisēm dabā. Katrā raidījumā kopā ar pētniekiem iztirzājam „galveno tematu”, uz sadarbību aicinot arī savus klausītājus, vai kā citādi uzklausot cilvēku viedokļus un jautājumus.

Haire!

Ja nebūtu Livonijas Daugava būtu robežupe starp spēcīgām ietekmes sfērām.