Valkas sesijā iezīmējās politisko spēku pretrunas par Latvijas nākotni

Latviešu pagaidu nacionālā padome un tās pieņemtā latviešu tautas pašnoteikšanās deklarācija tapa uz Pirmā pasaules kara un Krievijas revolūcijas dramatiskā fona. Tieši šīs grandiozās kataklizmas, kuras Latviju skāra ļoti smagi, lika strauji nobriest latviešu nācijas valstsgribai, redzot pašnoteikšanos kā vienīgo alternatīvu iespējamajai Latvijas teritorijas sadalīšanai starp karojošajām lielvalstīm, kas apdraudētu pašas latviešu tautas turpmāko pastāvēšanu.
Komentāri

Kategorijas