Pirmajai Latvijas pašnoteikšanās deklarācijai 100. Vispārējā situācija Vidzemē un Rīgā

19. novembrī Igaunijā, Valgā, atklāja piemiņas plāksni „Latvijas iecerēšana, atzīmējot 100 gadus, kopš sanāca Latviešu Pagaidu Nacionālā padome. Piemiņas plāksni atklās pie ēkas, kurā toreiz bija Valkas pilsētas valde un tur pieņēma Latvijas valsts izveides pamatam svarīgus lēmumus. Būtībā var teikt, ka Latviešu Pagaidu Nacionālā padome ar savu darbību un pieņemtajām deklarācijām tad arī lika pamatakmeni Latvijas valstij.
Komentāri

Kategorijas