Avīzes "Kurzemnieks" galvenā redaktore Daiga Bitiniece par dzeramā ūdens kvalitāti Kuldīgā

Reģionālā laikraksta "Kurzemnieks" galvenā redaktore Daiga Bitiniece par dzeramā ūdens tīrību Kuldīgā un vietējos pagastos.