Valsts dividenžu politiku pakārto budžeta, nevis uzņēmumu attīstības vajadzībām

Turpinot valstij piederošo kapitālsabiedrību pārvaldības reformu, viens no būtiskiem jautājumiem ir: kā saskaņot valstij piederošo kompāniju stratēģiskos mērķus ar valsts īstenoto dividenžu politiku. Proti, valsts kapitālsabiedrību maksājumi jeb dividendes arvien ir būtisks valsts budžeta ienākumu avots, taču nereti nauda būtu nepieciešama pašu uzņēmumu attīstībai.
Komentāri

Kategorijas