Vai Visums skan? Astronoms Ilgonis Vilks

Ar astronomu, LU Fridriha Candera - kosmosa izpētes I muzeja direktoru Ilgoni Vilku sarunājas Inta Zēgnere
Komentāri

Kategorijas