Skolēniem Latvijā ir zema izpratne par pilsonisko līdzdalību

Starptautiskā pētījumā secināts, ka skolēnu pilsoniskās kompetences līmenis Latvijā ir zemākais starp Baltijas valstīm. Proti skolas vecuma jauniešiem bieži nav izpratnes, piemēram, par vēlēšanu jēgu, valsts pārvaldes sistēmu un pilsoņa lomu tajā. Pētījuma autoru ieskatā krietni jāuzlabo skolēnu zināšanas un kritiskā domāšana, kam nepieciešamas izmaiņas arī mācību saturā.
Komentāri

Kategorijas