Andrievs Jūrdžs - rokrakstu literatūras veidotājs Latgalē drukas aizlieguma laikā

Andrievs Jūrdžs, latgalietis, 19. gadsimta literāts. Cilvēks, kurš nodzīvojis garu, bagātu, bet arī smagu mūžu un atstājis ļoti nozīmīgu un interesantu mantojumu Latgales un visas Latvijas kultūrvēsturē. Par Andrievu Jūrdžu (1845-1925) zināms, ka viņš ir viens no rokrakstu literatūras veidotājiem. Iespējams viņa teksti publicēti barona Gustava Manteifeļa Tērbatā izdotajos latgaliešu kalendāros jeb „Lajkagromota”. Viss lielākais Andrieva Jūrdža veikums ir palicis rokrakstos un tie arī kalpojuši kā lasāmviela.
Komentāri

Kategorijas