Skolu tīkla pētījuma noslēguma ziņojumā ietverti ieteikumi, kā uzlabot situāciju

Izglītības un zinātnes ministrija 25. oktobrī iepazīstināja ar skolu tīkla pētījuma gala ziņojumu. Pētījumā analizēta skolēnu mobilitātes problēma, pētīta ārvalstu pieredze skolēnu pārvadājumos, apkopotas skolēnu transporta izmaksas no attāla pagasta uz attīstības centru vairākās pašvaldībās.
Komentāri

Kategorijas