Laukos par sabiedrisko kārtību cīnās ar videonovērošanu

Jau vairāk kā pusgadu trijos Jēkabpils novadā ciematos darbojas uzstādītās videonovērošana kameras. Šādā veidā lauku ļaudis nolēmuši cīnīties ar ciemata piesārņotājiem un huligāniem. Pusgada laikā ir panākts, ka situācija ciematos gan atkritumu apsaimniekošanas, gan kārtības uzturēšanas ziņā situācija ir krasi uzlabojusies.